Distanskurser utifrån
din egen kalender

Se filmen

OM JURIDIKKURSER.SE

xpectum AB står bakom juridikkurser.se. Vi är ett utbildningsföretag med över 20 års erfarenhet av distansutbildningar. Vi är lokaliserade i Åre där vi har kundservice och distribution. Vi har ett 10-tal handledare och mentorer som finns i Sverige och Norge.
xpectums styrka är det kunskapskapital som finns knutet till företaget. Dels genom de mentorer som skriver och arbetar fram utbildningarna, dels genom de medietekniker som designar dem. Läs mer om oss på xpectum.se.

Så jobbar vi

Kurserna och utbildningarna är utvecklade efter väl genomarbetade pedagogiska modeller. Upplägget lutar sig mot de fyra hörnstenarna: Datorstöd, Personlig handledning, Flexibilitet och Repetition.

DATORSTÖD

Det interaktiva lärande som du bedriver underlättas av att studiematerial och stödfunktioner finns på Internet och i din dator.

FLEXIBILITET

Du utgår från dina egna förutsättningar, väljer din egen studietakt och studerar när och var det passar dig bäst.

PERSONLIG HANDLEDNING

Din personliga handledare ger dig stöd, vägledning, inspiration och omtanke genom hela utbildningen.

REPETITION

Övning, upprepning och tålamod är helt avgörande för att du ska stärka minnet och få nya kunskaper att fastna på allvar.

Kontakta oss

XPECTUM AB

Kurortsvägen 20 837 51 ÅRE

TELEFON

+46 647 - 501 11

KVALITETSGRANSKNING

xpectum AB är medlem i Sveriges auktoriserade utbildningsföretag, SAUF, och har ett kvalitetssystem vilket har undergått granskning och befunnits vara i överensstämmelse med organisationens krav på kvalitet.