Kompetensutveckla dig
och din personal

Se filmen

OM KURSERNA

Utbildningarna är uppbyggda i modulform där varje lektion innehåller föreläsningar, kompendiematerial, ordlistor, litteraturreferenser, praktiska övningar och test. Lektionerna är på akademisk nivå med praktisk inriktning.
Som förkunskaper rekommenderar vi gymnasieutbilding eller motsvarande utbildningsnivå. Alternativt kunskaper förvärvade på annat sätt, till exempel genom praktisk erfarenhet.

Så jobbar vi

Det unika med dessaa distansutbildningar är att du får teori blandat med praktiktillämpning. Noggrann genomgång sker i form av föreläsningar som blandas med kunskapsfrågor. Parallellt med genomgångarna får då dessutom en Case-studie där fall och förhandlingar spelas upp av skådespelare. Du har dessutom stöd av handledare.Teori och praktik ur verkliga livet säkrar att du får en kunskap som du direkt kan tillämpa.

KURSSTART

Några få dagar efter att du anmält dig till ett utbildningsprogram eller en kurs erhåller du studiematerial och får tillgång till en personlig handledare. Kurser och utbildningar kan sedan påbörjas omgående.

HANDLEDARE

Våra handledare och mentorer arbetar professionellt inom sina specialområden. Ett flertal av dem medverkar också personligen i utbildningarna. Under studietiden finns alltid möjligheten att kontakta handledaren via din personliga studiesida. Där hittar du även sammanställningar över dina genomgångna kurser med inlämningsuppgifter, resultat mm.

KURSSTRUKTUR

I våra interaktiva utbildningar, var sig det är online eller på annat media, hittar du alltid en huvudmeny där du får en överblick över innehållet. Du navigerar enkelt genom föreläsningar, övningar, tester, ordlistor, index, hjälp mm. Föreläsningarnas utseende varierar, men genomgående finns det alltid filmer, animationer och text. Allt presenterat på ett pedagogiskt och underhållande sätt. Du utgår från dina egna förutsättningar, väljer din egen studietakt och studera när det bäst passar dig.

INLÄMNINGSUPPGIFTER

I de flesta av våra utbildningar ingår inlämningsuppgifter som rättas av din handledare. Med studiematerialet och din handledare som stöd löser du inlämningsuppgifterna. När du lämnat in samtliga inlämningsuppgifter och fått dem godkända får du ett välförtjänat intyg. Det är ett bevis på att du genomgått och tillgodogjort dig ett utbildningsprogram eller en kurs.

PROV ONLINE

Vissa kurser avslutas med ett online-prov. När du gått igenom hela kursen, gjort alla övningar och tester samt känner att du behärskar området kan du i lugn och ro göra provet via Internet. Skulle du inte bli godkänd vid första tillfället har du ytterligare två möjligheter att göra provet. När du fått godkänt på provet erhåller du ett kursbetyg.

CERTIFIERING

Vissa kurser avslutas med ett online-prov. När du gått igenom hela kursen, gjort alla övningar och tester samt känner att du behärskar området kan du i lugn och ro göra provet via Internet. Skulle du inte bli godkänd vid första tillfället har du ytterligare två möjligheter att göra provet. När du fått godkänt på provet erhåller du ett kursbetyg.

OM UTBILDNINGARNA

Testa dig själv

Klicka här för att testa din kunskapsnivå inom juridik.