Juridikkurser

Se filmen

Våra kurser

xpectum AB ligger bakom juridikkurser.se och här finns  juridikkurser på distans i t ex köprätt, avtalsrätt, och affärsjuridik. Det handlar om att lära sig en begreppsapparat samt metoder för att förstå och agera i den juridiska världen.
Distanskurserna är uppbyggda i modulform där varje lektion motsvarar en akademisk lektion som innehåller föreläsningar, kompendiematerial,

ordlistor, litteraturreferenser, praktiska övningar och ett avslutande test.
Teoretiska beskrivningar blandas med praktiska modeller och huvudsyftet är att ge en ökad kompetens inom juridik för ett rationellare beslutsfattande. Utbildningarna är flexibla, du studerar var du vill, när du vill och i din egen takt.

Juridikkurser

Ett smart sätt att förbättra dina kunskaper är att välja någon av våra distanskurser. Vi har en omfattande katalog av distanskurser inom det juridiska området.