Kompetensutveckling som sätter
fart på karriären

Se filmen

Distanskurser i juridik

Juridikkurserna ger dig ökade kunskaper inom juridik och du vinner stora fördelar och undviker många problem. I såväl affärslivet  som privat.
Vi erbjuder ett brett utbud av juridikkurser som gör det lätt att tillskansa sig kunskaper inom det juridiska området. Våra juridikkurser är på en akademisk nivå med praktisk inriktning. Du lär dig en begreppsapparat samt metoder för att förstå och agera i den juridiska världen.
Distanskurserna är datorstödda och uppbyggda i modulform där varje lektion motsvarar en akademisk lektion som innehåller föreläsningar, kompendiematerial, ordlistor, litteraturreferenser, praktiska övningar och ett avslutande test. Som förkunskaper rekommenderar vi gymnasieutbilding eller motsvarande utbildningsnivå. Alternativt kunskaper förvärvade på annat sätt, t ex genom praktisk erfarenhet.

Se alla kurser

Juridikkurser

Nyheter

Cash is king! Med pengar på fickan går det mesta att finansiera! Eller?

Cash is king! Med pengar på fickan går det mesta att finansiera! Eller?

Tänk om svaret var så enkelt! I vid mening kan finansiering sägas handla om tre grundläggande frågor.

FinansieringDet totala kapitalets storlek har att göra med:

  • Hur stort kapital bör företaget disponera.
  • Vilken skala företaget arbetar i.
  • Vilken expansionstakt som står för dörren.

(mer…)

Facebooktwittergoogle_plusmail

Så funkar det

Utbildningen är uppbyggd i modulform där varje lektion motsvarar en akademisk lektion som innehåller föreläsningar, kompendiematerial, praktiska övningar och ett avslutande test.

Handledare

Våra handledare och mentorer arbetar professionellt inom sina specialområden. Under studietiden finns alltid möjligheten att kontakta handledaren via din personliga studiesida.

Du väljer din takt

Föreläsningarnas utseende varierar, men genomgående finns det alltid filmer, animationer och text. Allt presenterat på ett pedagogiskt och underhållande sätt. Du utgår från dina egna förutsättningar, väljer din egen studietakt och studera när det bäst passar dig.

Intyg

I de flesta av våra utbildningar ingår inlämningsuppgifter - när dessa är godkända får du ett välförtjänat intyg. Vissa kurser avslutas även med ett online-prov. I våra längre certifierade utbildningar finns möjligheten att göra en skriftlig sluttentamen och erhåller då ett certifieringsbevis.

I de flesta av våra utbildningar ingår inlämningsuppgifter - när dessa är godkända får du ett välförtjänat intyg. Vissa kurser avslutas även med ett online-prov och du erhåller då ett kursintyg.

Testa dig själv

Klicka här för att testa din kunskapsnivå inom juridik.